Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 - Sundholm mot kommissionen

(Mål F-27/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Karriärutvecklingsrapport - Bedömningsomgång 2001/2002 - Frånvaro av medicinska skäl - Verkställande av en dom av förstainstansrätten - Artikel 233 EG)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Åsa Sundholm (Auderghem, Belgien) (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och M. Velardo)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av den karriärutvecklingsrapport av den 2 juni 2006 som upprättats för sökanden för perioden mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2002, med anledning av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 20 april 2005 i mål T-86/04, Sundholm mot kommissionen. Skadeståndsyrkande.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 117, 29.5.2007, s. 37.