Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. december 13-i ítélete - Wandschneider kontra Bizottság

(F-28/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - A 2004. évre vonatkozó értékelési eljárás - Megsemmisítés iránti kereset - Indokolás - Nyilvánvaló értékelési hiba)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paolo Sequeira Wandschneider (Brüsszel, Belgium) (képviselők kezdetben: G. Vandersanden és C. Ronzi ügyvédek, később: G. Vandersanden, C. Ronzi és L. Levi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 2004-es értékelési időszakban a felperes szakmai előmenetelét értékelő jelentés megsemmisítése iránti, másrészt kártérítés iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 121., 2006.5.20., 19.o.