Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 - Wandschneider/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-28/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport asupra evoluţiei carierei - Exerciţiu de evaluare pentru anul 2004 - Acţiune în anulare - Motivare - Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: iniţial, G. Vandersanden și C. Ronzi, avocaţi, ulterior, G. Vandersanden, C. Ronzi și L. Levi, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: G. Berscheid și C. Berardis-Kayser, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea raportului asupra evoluţiei carierei întocmit în privinţa reclamantului pentru exerciţiul de evaluare 2004, şi, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 121, 20.5.2006, p. 19.