Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 5. prosince 2007 - Moschonaki v. Fondation euroéenne pour l'amélioration du travail (FEACVT)

(Věc F-3/07)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání sporu.

____________

1 - Úř. věst. C 56, 10.3.2007, s. 43.