Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 5. december 2007 - Moschonaki mod Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(Sag F-3/07) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen efter tvistens mindelige bilæggelse skal slettes af registret.

____________

1 - EUT C 56 af 10.3.2007, s. 43.