Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 5. detsembri 2007. aasta määrus - Moschonaki versus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Dublini Fond)

(Kohtuasi F-3/07)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees andis määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 56, 10.3.2007, lk 43.