Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 5.12.2007 - Moschonaki v. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (EUROFOUND)

(Asia F-3/07)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 56, 10.3.2007, s. 43.