Language of document :

Civildienesta tiesas 2007. gada 5. decembra rīkojums - Moschonaki/Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas Fonds (FEACVT)

(lieta F-3/07) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs pēc izlīguma panākšanas ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 56, 10.03.2007., 43. lpp.