Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice din 5 decembrie 2007 - Moschonaki/Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă și de Muncă (EUROFUND)

(Cauza F-3/07)1

Limba de procedură: franceza

Preşedintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei în urma soluţionării amiabile a litigiului.

____________

1 - JO C 56, 10.03.2007, p. 43.