Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 5. decembra 2007 - Moschonaki/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (FEACVT)

(vec F-3/07)1

Jazyk konania: francúzština

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007, s. 43.