Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 5. decembra 2007 - Moschonaki proti Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (FEACVT)

(Zadeva F-3/07)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je zaradi sporazumne rešitve spora odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 56, 10.3.2007, str. 43.