Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 5 december 2007 - Moschonaki mot Europeiska fonden för förbättring av arbetsvillkor

(Mål F-3/07)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet med anledning av en förlikning.

____________

1 - EUT C 56, 10.3.2007, s. 43.