Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 6.12.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-40/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Tietopyyntö, joka koski asemapaikasta asuinpaikkaan lähetettyjä henkilökohtaisia tavaroita - Lausunnon antamisen raukeaminen - Selvästi perusteeton vahingonkorvausvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja V. Messa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä sellaisen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus siitä, että hänelle olisi toimitettava jäljennös rahtikirjeestä, joka koski hänen henkilökohtaisten tavaroidensa lähettämistä Angolasta Italiaan, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Lausunnon antaminen kumoamisvaatimuksesta raukeaa.

Vahingonkorvausvaatimus hylätään selvästi perusteettomana.

Marcuccio velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Euroopan yhteisöjen komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 143, 17.6.2006, s. 37.