Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 - Sundholm mod Kommissionen

(Sag F-42/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelse for 2004 - formål og bedømmelseskriterier - tab - interesser)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand dels om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2004, dels om erstatning for ikke-økonomiske tab.

Konklusion

Asa Sundholms karriereudviklingsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2004 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes i øvrigt.

Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 54.