Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus - Sundholm versus komisjon

(Kohtuasi F-42/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta hindamine - Eesmärgid ja hindamiskriteeriumid - Kahju hüvitamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Asa Sundholm (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hageja 2004. aasta karjääriarengu aruanne ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Tühistada A. Sundholmi karjääriarengu aruanne, mis koostati ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2004 kohta.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 131, 3.06.2006, lk 54.