Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 - Sundholm v. komissio

(Asia F-42/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Vuoden 2004 arviointikierros - Arvioinnin tavoitteet ja perusteet - Vahingonkorvaus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Asa Sundholm (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kantajan urakehitystä koskevan vuoden 2004 kertomuksen kumoaminen ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Sundholmin urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.1.-31.12.2004 kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 54.