Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 - Sundholm/Komisia

(vec F-42/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie rok 2004 - Ciele a kritériá hodnotenia - Náhrada škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asa Sundholm (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobkyne za obdobie roku 2004 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Hodnotenie služobného postupu pani Sundholm vypracované za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004 sa zrušuje.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 54.