Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 - Sundholm proti Komisiji

(zadeva F-42/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Vmesno ocenjevalno obdobje 2004 - Cilji in merila ocenjevanja - Odškodninski zahtevek)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Asa Sundholm (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje 2004 in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)    Karierno ocenjevalno poročilo (KOP) A. Sundholm za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 se razglasi za nično.

2)    V preostalem delu se tožba zavrne.

3)    Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 131, 03.06.2006, str. 54.