Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. listopadu 2007 - Karatzoglou v. Evropská agentura pro obnovu (EAR)

(Věc F-71/07)1

Jednací jazyk: angličtina

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci z důvodu smírného narovnání.

____________

1 - Úř. věst. C 269, 10.11.3007, s. 70.