Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 28.11.2007 - Karatzoglou v. Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR)

(Asia F-71/07)1

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 269, 10.11.2007, s. 70.