Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-28 ta' Novembru 2007 - Karatzoglou vs L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (AER)

(Kawża F-71/07)1

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 269, 10.11.07 p. 70.