Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 november 2007 - Karatzoglou / Europees Bureau voor wederopbouw (EBW)

(Zaak F-71/07)1

Procestaal: Engels

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 269 van 10.11.2007, blz. 70.