Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice din 28 noiembrie 2007 - Karatzoglou/Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (AER)

(Cauza F-71/07)1

Limba de procedură: engleza

Preşedintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei în urma soluţionării amiabile a litigiului.

____________

1 - JO C 269, 10.11.2007, p. 70.