Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. novembra 2007 - Karatzoglou/Európska agentúra pre obnovu (EAO)

(vec F-71/07)1

Jazyk konania: angličtina

V nadväznosti na urovnanie sporu zmierom predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007, s. 70.