Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 28. novembra 2007 - Karatzoglou proti Evropski agenciji za obnovo (EAR)

(Zadeva F-71/07)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik prvega senata je zaradi sporazume rešitve spora odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 269, 10.11.2007, str. 70.