Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 28 november 2007 - Karatzoglou mot Europeiska byrån för återuppbyggnad (EAR)

(Mål F-71/07)(1)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 269, 10.11.07 s. 70.