Language of document :

Kanne 28.9.2007 - Bernard v. Europol

(Asia F-99/07)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Marjorie Bernard (Woerden, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Europol

Vaatimukset

Päätös, joka tehtiin 28.6.2007 vastauksena 26.6.2007 tehtyyn valitukseen, ja 5.2.2007 ja 25.7.2007 päivätyt arvioinnit on kumottava

Europol on velvoitettava

myöntämään kantajalle jaksottainen palkankorotus 1.9.2006 alkaen korkoineen

maksamaan 7 500 euroa korvauksena aiheutuneesta vahingosta

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämä menettely koskee kantajan työstä tehtyä arviointia ajanjaksolle 1.9.2005-31.8.2006. Kantaja sai työstään arvosanan 2, mikä vastaa määritelmää "ei vastaa täysin vaatimuksia".

Kantaja valitti arvioinnista sekä sellaisen päätöksen puuttumisesta, joka koskee jaksottaisen palkankorotuksen myöntämistä; tässä yhteydessä kantaja vetosi Europolissa voimassa oleviin arvioinnissa käytettäviin suuntaviivoihin. Kantaja korostaa, että kyseessä on ilmeisen virheellinen arviointi.

Kantaja väittää muun muassa, että 26.6.2007 tehdyssä päätöksessä todettiin, että hänen esittämänsä väitteet eivät ole perusteltuja, ja että perusteluvelvollisuutta on loukattu, koska tätä hylkäämispäätöstä ei perusteltu. Europolin johtaja toteaa kuitenkin, että arviointi kumottiin ja että se tehdään uudelleen. Tämä uusi arviointi tehtiin 25.7.2007.

Tämä kanne koskee siis päätöstä, joka tehtiin vastauksena valitukseen, ja 25.7.2007 päivättyä arviointia.

____________