Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 29. oktobrī - Hau/Parlaments

(lieta F-125/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Armin Hau, Luksemburga, Luksemburga (pārstāve - E. Boigelot, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu neiekļaut prasītāja uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kuri paaugstināti no B*6 uz B*7 pakāpi "2006. gadā paaugstināšanā amatā";

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda uz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 25. panta 2. daļas un 45. panta pārkāpumu Biroja 2005. gada 6. jūlija lēmuma un tā piemērošanas pasākumu, 5. panta iekšējā instrukcijā saistībā ar paaugstināšanas amatā konsultatīvo komiteju, pārkāpumu.

Turklāt prasītājs norāda uz acīmredzamām kļūdām vērtējumā, pilnvaru nepareizu izmantošanu un pilnvaru pārsniegšanu, kā arī uz vairāku vispārīgo tiesību principu pārkāpumu.

____________