Language of document :

Žaloba podaná dne 19. prosince 2007 - Kaminska v. Výbor regionů

(Věc F-142/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Magdalena Kaminska (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi, S. Engelen, advokáti)

Žalovaný: Výbor regionů

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Výboru regionů ze dne 30. dubna 2007 a ze dne 6. září 2007, kterými se žalobkyni nepřiznávají denní příspěvky a zamítá její přípis ze dne 6. června 2007 a uložení žalovanému zaplacení úroků z prodlení z částek dlužných z titulu denních příspěvků až do úplného zaplacení dlužných částek.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 30. dubna 2007, kterým se žalobkyni nepřiznává denní příspěvek;

zrušit v případě potřeby rozhodnutí ze dne 6. září 2007, kterým se zamítá stížnost žalobkyně;

uložit Výboru regionů zaplacení úroků z prodlení z částek denních příspěvků dlužných z titulu denního příspěvku od 16. dubna 2006 až do úplného zaplacení dlužných částek;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

____________