Language of document :

Kanne 19.12.2007 - Kaminska v. alueiden komitea

(asia F-142/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Magdalena Kaminska (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajaja L. Levi ja asianajaja S. Engelen)

Vastaaja: alueiden komitea

Riidan kohde ja kuvaus

Alueiden komitean 30.4.2007 ja 6.9.2007 tekemien sellaisten päätösten kumoaminen, joilla kantajalta evätään oikeus päivärahaan ja hylätään kantajan 6.6.2007 kirjoittama viesti, ja vastaajan velvoittaminen maksamaan päivärahana maksettaville määrille viivästyskorkoa siihen saakka, kunnes kyseiset määrät on kokonaan maksettu

Vaatimukset

Päätös, joka on päivätty 30.4.2007 ja jolla kantajalta evätään oikeus päivärahaan, on kumottava.

Päätös, joka on päivätty 6.9.2007 ja jolla kantajan valitus hylätään, on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen.

Alueiden komitea on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa päivärahana maksettaville päivittäisille määrille 16.4.2006 lukien siihen saakka, kunnes kyseiset määrät on kokonaan maksettu.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________