Language of document :

2007. december 19-én benyújtott kereset - Kaminska kontra a Régiók Bizottsága

(F-142/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Magdalena Kaminska (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Levi és S. Engelen ügyvédek)

Alperes: a Régiók Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Régiók Bizottsága 2007. április 30-i és 2007. szeptember 6-i, a felperes részére napidíj megállapítását megtagadó és a felperes 2007. június 6-i feljegyzését elutasító határozatainak megsemmisítése, valamint az alperes arra kötelezése, hogy a napidíj jogcímén esedékessé vált összegek után, azok teljes megfizetéséig fizessen késedelmi kamatot.

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Régiók Bizottságának 2007. április 30-i határozatát, amely a felperestől megtagadta a napidíjat;

A Közszolgálati Törvényszék, amennyiben ez szükséges, semmisítse meg a 2007. szeptember 6-i határozatot, amely elutasította a felperes panaszát;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Régiók Bizottságát, hogy a napidíj jogcímén 2006. április 16-ától esedékessé vált összegek után, azok teljes megfizetéséig fizessen késedelmi kamatot;

A Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________