Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 19. decembrī - Kaminska/Reģionu komiteja

(lieta F-142/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Magdalena Kaminska, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - L. Levi, S Engelen, avocats)

Atbildētāja: Reģionu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Reģionu komitejas 2007. gada 30. aprīļa un 2007. gada 6. septembra lēmumu, ar kuriem prasītājai atsaka piešķirt dienas naudu un noraida viņas 2007. gada 6. jūnija iesniegumu, atcelšana un piespriešana atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus no neizmaksātās dienas naudas summas līdz pilnīgai pienākošās summas samaksai.

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2007. gada 30. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājai atsaka piešķirt dienas naudu;

ja nepieciešams, atcelt 2007. gada 6. septembra lēmumu, ar kuru noraida prasītājas sūdzību;

piespriest Reģionu komitejai samaksāt nokavējuma procentus no neizmaksātās dienas naudas summas kopš 2006. gada 16. aprīļa līdz pilnīgai pienākošās summas samaksai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________