Language of document :

Beroep ingesteld op 19 december 2007 - Kaminska / Comité van de Regio's

(Zaak F-142/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Magdalena Kaminska (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi, S. Engelen, advocaten)

Verwerende partij: Comité van de Regio's

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van het Comité van de Regio's van 30 april 2007 en 6 september 2007 houdende weigering om verzoekster een dagvergoeding toe te kennen en tot afwijzing van haar nota van 6 juni 2007, en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van de moratoire interesten op de uit hoofde van de dagvergoeding verschuldigde bedragen, tot volledige voldoening van de verschuldigde bedragen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van 30 april 2007 houdende weigering om verzoekster een dagvergoeding toe te kennen;

nietig te verklaren, voor zover nodig, het besluit van 6 september 2007 tot afwijzing van verzoeksters klacht;

het Comité van de Regio's te veroordelen tot betaling van de moratoire interesten op de sinds 16 april 2006 uit hoofde van de dagvergoeding verschuldigde bedragen, tot volledige voldoening van de verschuldigde bedragen;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________