Language of document :

Acțiune introdusă la 19 decembrie 2007 - Kaminska/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-142/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Magdalena Kaminska (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi, S. Engelen, avocats)

Pârât: Comitetul Regiunilor

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor Comitetului Regiunilor din 30 aprilie 2007 și din 6 septembrie 2007, prin care s-au respins acordarea diurnei către reclamantă și nota acesteia din 6 iunie 2007, și obligarea pârâtului la plata dobânzilor moratorii aferente sumelor datorate cu titlu de diurnă, până la plata integrală a sumelor datorate.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 30 aprilie 2007 prin care s-a respins acordarea diurnei către reclamantă;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei din 6 septembrie 2007 prin care s-a respins reclamația reclamantei;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata de dobânzi de moratorii aferente sumelor zilnice datorate cu titlu de diurnă de la data de 16 aprilie 2006, până la plata integrală a sumelor datorate;

obligarea Comitetului Regiunilor la plata cheltuielilor de judecată.

____________