Language of document :

Žaloba podaná 19. decembra 2007 - Kaminska/Výbor regiónov

(vec F-142/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Magdalena Kaminska (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, S. Engelen, advokáti)

Žalovaný: Výbor regiónov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Výboru regiónov z 30. apríla 2007 a zo 6. septembra 2007, ktorými sa zamietlo žalobkyni priznať diéty a zamietla sa jej žiadosť zo 6. júna 2007, ako aj zaviazanie žalovaného na zaplatenie úrokov zo splatných súm za diéty až do úplného zaplatenia splatných súm

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 30. apríla 2007, ktorým sa žalobkyni zamietli priznať diéty,

zrušiť, ak to bude potrebné, rozhodnutie zo 6. septembra 2007, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobkyne,

zaviazať Výbor regiónov na zaplatenie úrokov zo splatných súm za diéty od 16. apríla 2006 až do úplného zaplatenia splatných súm,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________