Language of document :

Жалба, подадена на 27 декември 2007 г. - Bosman/Съвет

(Дело F-145/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Pierre Bosman (Lebbeke, Белгия) (представители: T. Bontinck и P. S. Gennari Curlo, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на индивидуално решение от 28 февруари 2007 г., с което се отказва надбавката за жилищни нужди за целите на изчисляването на пенсията за осигурителен стаж.

Искания на жалбоподателя

да се отмени актът от 27 февруари 2007 г. за определяне на пенсията за осигурителен стаж,

да се осъди ответникът да изплати исканата надбавка за жилищни нужди, считано от 1 март 2007 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________