Language of document :

27. detsembril 2007 esitatud hagi - Bosman versus nõukogu

(Kohtuasi F-145/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (esindajad: T. Bontinck ja P. S. Gennari Curlo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 28. veebruari 2007. aasta üksikakt, millega keelduti majapidamistoetuse arvestamisest vanaduspensioniõiguste arvutamisel.

Hageja nõuded

tühistada 27. veebruari 2007. aasta seisukoht vanaduspensioniõiguste kindlaksmääramise kohta;

kohustada kostjat maksma nõutud majapidamistoetust alates 1. märtsist 2007;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________