Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 27. decembrī - Bosman/Padome

(lieta F-145/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pierre Bosman, Dendermondsesteenweg (Beļģija) (pārstāvji - T. Bontinck un P.S. Gennari Curlo, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 28. februāra individuālā lēmuma, ar kuru atsaka piešķirt apgādnieka pabalstu, aprēķinot tiesības uz izdienas pensiju, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 27. februāra paziņojumu par izdienas pensijas tiesību noteikšanu;

piespriest atbildētājai, sākot ar 2007. gada 1. martu, izmaksāt prasīto apgādnieka pabalstu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________