Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 1. února 2008 - Labate v. Komise

(Věc F-77/07)1

(Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání - Nemoc z povolání - Rakovina plic - Pasivní kouření - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kay Labate (Tarquinia, Itálie) (zástupce: I. Forrester, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2006 a ze dne 18. října 2006, kterými nebyla rakovina, která vedla ke smrti manžela žalobkyně, uznána jako nemoc z povolání způsobená díky pasivnímu kouření

Výrok usnesení

Není namístě vydat rozhodnutí o návrhových žádáních uvedených K. Labate v její žalobě.

Návrhová žádání směřující k získání odškodnění uvedená v dopise K. Labate ze dne 25. října 2007 se zamítají jako zjevně neopodstatněná.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 223, 22.9.2007, s. 22.