Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.2.2008 - Labate v. komissio

(Asia F-77/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Tapaturma- ja ammattitautivakuutus - Ammattitauti - Keuhkosyöpä - Passiivinen tupakointi - Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Kay Labate (Tarquinia, Italia) (edustaja: asianajaja I. Forrester)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 6.10.2006 ja 18.10.2004 tekemien niiden päätösten kumoaminen, joiden mukaan syöpää, johon kantajan puoliso menehtyi, ei tunnusteta passiivisesta tupakoinnista aiheutuneeksi ammattitaudiksi

Määräysosa

Lausunnon antaminen Labaten kanteessaan esittämistä vaatimuksista raukeaa.

Vahingonkorvausvaatimukset, jotka esitettiin Labaten 25.10.2007 päivätyssä kirjeessä, hylätään selvästi perusteettomina.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 223, 22.9.2007, s. 22.