Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 1. februāra rīkojums - Labate/Komisija

(lieta F-77/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana - Arodslimība - Plaušu vēzis - Pasīvā smēķēšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kay Labate, Tarquinia (Itālija) (pārstāvis - I. Forrester, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets

Komisijas 2006. gada 6. oktobra un 2004. gada 18. oktobra lēmuma neatzīt vēzi, no kuras ir miris prasītājas laulātais, par arodslimību, ko izraisīja pasīvā smēķēšana.

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību pirms sprieduma taisīšanas lietā par prasījumiem, ko Labate izteikusi savā prasības pieteikumā;

noraidīt kā acīmredzami nepamatotus Labate prasījumus atlīdzināt zaudējumus, kas izteikti 2007. gada 25. oktobra vēstulē;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 223, 22.09.2007., 22. lpp.