Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) ta' l-1 ta' Frar 2008 Labate vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-77/07)1

(Servizz Pubbliku - Uffiċjali - Sigurtà soċjali - Assigurazzjoni okkupazzjonali kontra l-inċidenti u l-mard - Mard okkupazzjonali - Kanċer tal-pulmun - Tipjip passiv - M'hemmx lok għal deċiżjoni)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Kay Labate (Tarquinia, l-Italja) (rappreżentant: I. Forrester, avocat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2006 u tat-18 ta' Ottubru 2004 li ma tirrikonoxxix il-kanċer, li minħabba fih miet il-konjuġi tar-rikorrenti, bħala marda okkupazzjonali kkawżata mit-tipjip passiv.

Dispożittiv

M'hemmx iktar lok għal deċiżjoni dwar it-talbiet ippreżentati minn K. Labate fir-rikors tagħha.

It-talbiet għall-kumpens ippreżentati fl-ittra tal-25 ta' Ottubru 2007 ta' K. Labate huma miċħuda bħala manifestament infondati.

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej hija kkundannata għall-ispejjeż.

____________

1 - ĠU C 223, 22.09.07 p.22.