Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 1 februarie 2008 - Labate/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-77/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Securitate socială - Asigurare pentru accident și boală profesională - Boală profesională - Cancer pulmonar - Tabagism pasiv - Lipsa necesității de a se pronunța)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamatăt: Kay Labate (Tarquinia, Italia) (reprezentant: I. Forrester, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul

Anularea deciziilor Comisiei din 6 octombrie 2006 și din 18 octombrie 2004 de a nu recunoaște cancerul din cauza căruia a decedat soţul reclamantei ca boală profesională care decurge din tabagismul pasiv

Dispozitivul

Nu mai este necesar să se pronunțe asupra concluziilor prezentate de doamna Labate în cerere.

Respinge, ca vădit nefondate, concluziile privind obligarea la despăgubiri, formulate de doamna Labate prin scrisoarea din 25 octombrie 2007.

Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 223, 22.9.2007.