Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 februari 2008 - Labate mot kommissionen

(Mål F-77/07)

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom - Yrkessjukdom - Lungcancer - Passiv rökning - Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Kay Labate (Tarquinia, Italien) (ombud: advokaten I. Forrester)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 6 oktober 2006 respektive den 18 oktober 2004 att inte beteckna den cancer som ledde till sökandens makes död som en yrkessjukdom orsakad av passiv rökning.

Avgörande

Det saknas skäl att pröva de yrkanden som Kay Labate har framställt i sin ansökan.

Det är uppenbart att de skadeståndsyrkanden som Kay Labate har framställt i sin skrivelse av den 25 oktober 2007 inte kan bifallas.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________