Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. ledna 2008 - Duyster v. Komise

(Věc F-80/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Rodičovská dovolená - Žádost o zrušení rodičovské dovolené - Překážka věci zahájené - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Duyster Tineke (Oetrange, Lucembursko) (zástupce: M. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 22. prosince 2005, kterým byla prohlášena za nepřípustnou žádost podaná žalobkyní dne 6. prosince 2005 ohledně rozhodnutí OOJ ze dne 17. listopadu 2005 týkajícího se data začátku rodičovské dovolené žalobkyně.

Výrok usnesení

1)    Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

2)    Každá účastnice ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 261, 28.10.2006, s. 33.