Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. jaanuari 2008. aasta määrus - Duyster Tineke versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-80/06)

Avalik teenistus - Ametnikud - Vanemapuhkus - Vanemapuhkuse tühistamise nõue - Pooleliolevad kohtuasjad - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Duyster Tineke (Oetrange, Luxembourg) (esindaja: advokaat W. H. A. M. Van den Muijsenbergh)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 22. detsembri 2005. aasta otsus, millega tunnistati vastuvõetamatuks hageja poolt 6. detsembril 2005 esitatud nõue, mis puudutas ametisse nimetava asutuse 17. novembri 2006. aasta otsust hageja vanemapuhkuse alguskuupäeva kohta

Määruse resolutiivosa

1)    Jätta hagi rahuldamata kui ilmselgelt vastuvõetamatu.

2)    Jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.

____________