Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 25.1.2008 - Duyster v. komissio

(Asia F-80/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vanhempainloma - Vanhempainloman peruuttamista koskeva hakemus - Vireilläolo - Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja van den Muijsenbergh)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 22.12.2005 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan 6.12.2005 esittämä vaatimus, joka koski nimittävän viranomaisen 17.11.2005 tekemää päätöstä, joka koski kantajan vanhempainloman alkamispäivää

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 261, 28.10.2006, s. 33.