Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2008. január 25-i végzése - Duyster kontra Bizottság

(F-80/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Szülői szabadság - Szülői szabadság visszavonása iránti kérelem - Perfüggőség - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (képviselő: W.H.A.M. van den Muijsenbergh ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság 2005. december 22-i határozatának megsemmisítése, melyben a kinevezésre jogosult hatóság elfogadhatatlannak nyilvánította a felperes 2005. december 6-án előterjesztett, a kinevezésre jogosult hatóság által a felperes szülői szabadsága kezdő időpontjára vonatkozóan 2005. november 17-én hozott határozata tárgyában benyújtott kérelmét.

A végzés rendelkező része

A Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 261., 2006.10.28., 33. o.