Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 ianuarie 2008 - Duyster/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-80/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Concediu pentru creșterea copilului - Cerere de încetare a concediului pentru creșterea copilului - Litispendență - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (reprezentant: W. van den Muijsenbergh, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 22 decembrie 2005 prin care se declară inadmisibilă cererea introdusă de reclamantă la 6 decembrie 2005, având ca obiect decizia AIPN din 17 noiembrie 2005 privind data de începere a concediului reclamantei pentru creșterea copilului

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 261, 28.10.2006, p. 33.