Language of document :

Προσφυγή της 6ης Ιουλίου 2007 - Gering κατά Ευρωπόλ

(Υπόθεση F-68/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Radolf Gering (Χάγη, Κάτω Χώρες) (Εκπρόσωπος: P. de Casparis, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση επί διοικητικής ενστάσεως που εκδόθηκε στις 5 Απριλίου 2007 και κοινοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2007, καθώς και, εφόσον είναι αναγκαίο, τη σύμβαση της 24ης Απριλίου 2007 καθόσον αφορά την κατάταξη·

να υποχρεώσει την Ευρωπόλ:

κυρίως: να καταβάλλει στον προσφεύγοντα, από 1ης Αυγούστου 2003, μισθό αντίστοιχο του βαθμού 4.2 ή, εφόσον το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το κρίνει αναγκαίο, μισθό αντίστοιχο του βαθμού 4.1·

επικουρικώς: να καταβάλλει στον προσφεύγοντα από 1ης Αυγούστου 2004 μισθό αντίστοιχο του βαθμού 4.6, από 1ης Αυγούστου 2005 μισθό αντίστοιχο του βαθμού 4.8 και από 1ης Αυγούστου 2007 μισθό αντίστοιχο του βαθμού 4.9·

να καταδικάσει την Ευρωπόλ στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων βάλλει κυρίως κατά της αποφάσεως της Ευρωπόλ της 5ης Απριλίου 2007 και της συμπληρωματικής συμβάσεως της 24ης Απριλίου 2007 περί τροποποιήσεως της συμβάσεως προσλήψεως, καθόσον με τις πράξεις αυτές ο προσφεύγων κατατάχθηκε στον βαθμό 4, κλιμάκιο 2, από 1ης Δεκεμβρίου 2004 και όχι από 1ης Αυγούστου 2003, ημερομηνία κατά την οποία προσελήφθη.

Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η Ευρωπόλ όφειλε να τηρήσει την αρχή της ισότητας ως προς την αμοιβή και την κατάταξη των μελών του προσωπικού της. Συγκεκριμένα, κατά την Ευρωπόλ, η απόφαση να καταταγεί ο προσφεύγων σε ανώτερο βαθμό από 1ης Δεκεμβρίου 2004 και όχι από 1ης Αυγούστου 2003 δικαιολογείται εκ του ότι μόνον από την πρώτη ημερομηνία ο προσφεύγων άρχισε να ασκεί δραστηριότητες εύρους αναλόγου των δραστηριοτήτων των προϊσταμένων διοικητικών μονάδων με βαθμό 4 και οι οποίες συνεπάγονται ανάλογες ευθύνες. Ο προσφεύγων θέτει υπό αμφισβήτηση την άποψη αυτή και υποστηρίζει ότι η Ευρωπόλ δεν εξήγησε ως προς τι διέφεραν τα καθήκοντα και οι ευθύνες του κατά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2003 έως την 1η Δεκεμβρίου 2004 σε σχέση με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των άλλων προϊσταμένων μονάδας. Εξάλλου, η Ευρωπόλ δεν απέδειξε τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία θα προέκυπτε ότι οι δραστηριότητες του προσφεύγοντος ήταν λιγότερο εκτεταμένες και/ ή συνεπάγονταν λιγότερες ευθύνες από αυτές των άλλων προϊσταμένων μονάδων.

____________